Privacyverklaring

1. Onderwerp van deze privacyverklaring

Wij verheugen ons over uw bezoek aan de website van Hettich en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. Wij willen u hier daarom informeren over de vraag welke gegevens bij uw bezoek aan onze website www.hettich.com worden verzameld en welke rechten u heeft volgens het recht op gegevensbescherming.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, uw e-mailadres of uw adres.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens die in verband met het gebruiken van onze website worden verzameld en verwerkt, is

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Vahrenkampstraße 12 – 16
D-32778 Kirchlengern
Tel.: +49 (0)5223 77 - 0
info@de.hettich.com

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf bereiken onder

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Functionaris voor gegevensbescherming
Vahrenkampstraße 12 – 16
D - 32278 Kirchlengern
protection@de.hettich.com

Deze website beschikt over ondergeschikte pagina's, die deels door andere ondernemingen van de Hettich bedrijvengroep ('verbonden bedrijven') worden verzorgd. Voor zover ondergeschikte pagina's worden verzorgd door verbonden bedrijven zijn deze verantwoordelijke voor de in verband met de betreffende ondergeschikte pagina verzamelde en verwerkte gegevens. U wordt derhalve afzonderlijk geïnformeerd op de betreffende ondergeschikte pagina over welke gegevens bij het bekijken van de betreffende ondergeschikte pagina worden verzameld en verwerkt en welk verbonden bedrijf hiervoor verantwoordelijk is.

3. Gegevensregistratie bij het bekijken van onze website

U kunt onze website principieel anoniem bekijken, d.w.z. zonder ons mee te delen, wie u bent. Als u onze website bekijkt, verstuurt uw browser om technische redenen bepaalde gegevens naar onze webserver om de door u aangeklikte informatie voor u ter beschikking te stellen. Daarbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Uw IP-adres
 • Datum en tijdstip van bekijken van de website
 • Inhoud van het bekeken verzoek (concrete pagina)
 • Land van herkomst, taalinstelling
 • Besturingssysteem en toegangsstatus
 • Browser en versie van de browsersoftware
 • De website van waaruit u naar onze website bent gekomen
 • De aanwezigheidsduur op onze internetpagina's

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen en voor statistieke doeleinden alsmede voor de verbetering van de inhoud en de functies van onze website (art. 6 lid 1 f) AVG).

De gegevens worden gewist, zodra deze niet meer vereist zijn voor voornoemde doeleinden, uiterlijk echter drie maanden na de verzameling.

4. Gebruik van cookies

Voor onze website maken wij gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die in het kader van het bekijken van onze website door onze webserver naar uw browser worden gestuurd en door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Als cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze individueel bepaalde gebruikersinformatie, zoals IP-adres, browser- en locatiegegevens, tijdstip van bekijken en bekeken pagina's van onze website.

Onze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

Transiente cookies:
De in transiente cookies opgeslagen gegevens dienen ervoor conform art. 6 lid 1 f) AVG om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, u een onbeperkt en zo comfortabel mogelijk gebruik van onze website te bieden bij actuele bezoeken aan onze website. Transiente cookies worden automatisch gewist zodra u uw browser afsluit.

Persistente cookies:
De in persistente cookies opgeslagen gegevens stellen ons in staat om uw computer bij het volgende bezoek aan onze website automatisch te herkennen en u speciaal op uw interesses afgestemde informatie te presenteren. Persistente cookies worden automatisch na een vastgelegde tijdsduur gewist, die per cookie kan verschillen. De opslagduur bedraagt maximaal 12 maanden.

Cookies van derden:
Wij werken samen met een webanalysedienst, de firma etracker GmbH uit Hamburg, die ons erbij helpt om de website voor u interessanter te maken. Hiervoor worden bij het bekijken van onze website ook cookies van etracker GmbH op uw computer opgeslagen (cookies van derden). Meer informatie over deze webanalysedienst vindt u onder punt  5 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wij gebruiken persistente cookies en cookies van derden alleen met uw voorafgaande toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG). Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, verschijnt er op onze website een informatieblok, waarin wij om uw toestemming vragen voor het gebruiken van persistente cookies en cookies van derden. Als u uw toestemming hiervoor geeft, slaan wij de betreffende cookies op uw computer op en wordt het informatieblok gedurende de opslagduur van het cookie niet opnieuw getoond. Daarna, of wanneer u het cookie actief heeft gewist, zal het informatieblok bij uw volgende bezoek aan onze website weer worden getoond, om opnieuw uw toestemming te vragen.

U kunt onze website ook geheel zonder cookies gebruiken. Door de instellingen in uw browser kunt u het opslaan van cookies volledig deactiveren, dit tot bepaalde websites beperken of uw browser zo configureren dat deze u automatisch informeert en u eerst om een bevestiging vraagt, zodra er een cookie geïnstalleerd gaat worden. In het hulpmenu van elke browser wordt beschreven, hoe u de instellingen voor cookies kunt veranderen. Bij een deactivering van transiente cookies kunt u mogelijk niet alle functies van onze internetpagina's in hun volle omvang gebruiken.

[Translate to Nederlands:] Uw toestemming wijzigen

5. Webanalysedienst

Voor ons is het belangrijk om onze website zo optimaal mogelijk in te richten en deze aantrekkelijk te maken voor onze bezoekers. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij het gebruik van onze websites analyseren. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van de firma etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com).

Hierbij worden cookies gebruikt waarmee een statistische analyse over het gebruik van onze website door bezoekers mogelijk is, evenals het tonen van op de gebruiker afgestemde inhoud of reclame (zie voor het begrip 'cookie' boven onder punt 4). De cookies van etracker GmbH bevatten geen informatie waarmee een gebruiker geïdentificeerd kan worden.

De met etracker gegenereerde gegevens worden in onze opdracht door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en vallen derhalve onder de strenge Duitse en Europese wetten en regels op het gebied van gegevensbescherming. etracker werd hiervoor door onafhankelijke zijde gekeurd en gecertificeerd en heeft het keurmerk voor gegevensbescherming gekregen.<br/> (ePrivacyseal)

De gegevensverwerking geschiedt op de rechtsgrond van art. 6 lid 1 f) AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigde belang bestaat uit de optimalisering van onze website. Omdat wij de privacy van onze bezoekers zeer belangrijk vinden, wordt het IP-adres bij etracker zo vroeg mogelijk geanonimiseerd en worden aanmeld- of apparaatgegevens bij etracker omgezet in een duidelijke, maar niet aan een persoon te koppelen code. Een ander gebruik, samenvoeging met andere gegevens of het doorgeven aan derden vindt niet plaats bij etracker.

U kunt de hierboven beschreven gegevensverwerking te allen tijde afwijzen door op onderstaande button te klikken, voor zover de gegevensverwerking persoonsgebonden is. Uw afwijzing heeft geen nadelige consequenties voor u.

Meer informatie over het thema gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

6. Contact opnemen

Wanneer u contact opneemt met ons (bijv. via een contactformulier) worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij het opnemen van contact worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het opnemen van contact en afhandelen van uw concrete verzoek verwerkt. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang bij de afhandeling van uw verzoek conform art. 6 lid 1 f) AVG. Uw gegevens worden na afhandeling van uw aanvraag gewist, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan.

7. Gebruiken van uw gegevens voor direct marketing (nieuwsbrief)

U heeft op onze website en de onderpagina's de mogelijkheid om zich voor diverse nieuwsbrieven aan te melden. Voor het toesturen van de nieuwsbrief verzamelen en gebruiken wij op basis van de eerder door u gegeven toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG het door u bij de aanmelding opgegeven e-mailadres. Het opgeven van andere gegevens is vrijwillig, deze worden gebruikt om persoonlijk contact met u te kunnen opnemen.

Wij gebruiken voor het aanmelden voor de nieuwsbrief de zgn. Double-Opt-in procedure. Hierbij sturen wij u na de aanmelding een bericht naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen de aanmelding te bevestigen. Wanneer u de aanmelding niet bevestigt, wordt deze automatisch gewist.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding op, om een eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen aantonen.

U kunt de door u gegeven toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Uw herroeping kunt u ook via de in iedere nieuwsbrief opgenomen link of door een mededeling aan de onder punt  1 genoemde contactpersonen verklaren.

Onze nieuwsbrieven bevatten een Clicktracking-Script. Dit Clicktracking-Script wordt gebruikt om een logbestand-registratie of een logbestand-analyse mogelijk te maken. Door het geïntegreerde Clicktracking-Script kunnen wij herkennen of en wanneer u een e-mail heeft geopend en welke links uit de e-mail door u werden aangeklikt. Dergelijke persoonsgegevens die door het Clicktracking-Script in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door ons opgeslagen en geanalyseerd om het verzenden van de nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan uw interessen te kunnen aanpassen. U heeft te allen tijde het recht om de voor het ontvangen van nieuwsbrieven gegeven toestemming in te trekken.

8. Social Media-plugins

Wij maken momenteel geen gebruik van Social Media-plugins.

9. Externe diensten

Wij integreren externe diensten of inhoud (bijv. van kaartenaanbieders) op onze website. Wanneer u gebruik maakt van een dergelijke dienst of wanneer u inhouden van derden worden getoond, worden om technische redenen communicatiegegevens tussen u en de betreffende aanbieder uitgewisseld.<br/> Bovendien kan het zijn dat de aanbieder van de betreffende diensten of inhouden uw gegevens voor andere, eigen doeleinden verwerkt. Diensten of inhouden van aanbieders, waarvan bekend is dat deze gegevens voor eigen doeleinden verwerken, hebben wij naar eer en geweten dusdanig geconfigureerd, dat ofwel een communicatie voor andere doeleinden als het weergeven van de inhouden resp. diensten niet plaatsvindt of slechts nadat u er actief voor heeft gekozen om gebruik van de dienst te maken. Aangezien wij geen invloed hebben op de door derden verzamelde gegevens en de verwerking door deze derden, kunnen wij over doeleinden en omvang van de verwerking van uw gegevens geen bindende informatie geven.<br/> Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van uw gegevens vindt u daarom in de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende voor de gegevensverwerking verantwoordelijke aanbieders van de door ons opgenomen diensten en inhouden.

10. Links naar websites van derden

Deze website bevat links naar websites van derden (zoals onze verkooppartners). Het gaat hierbij om externe websites, op de inhoud daarvan hebben wij geen invloed. Wij sluiten derhalve een aansprakelijkheid voor de inhoud van externe websites uitdrukkelijk uit. Wij zijn met name niet verantwoordelijk voor de maatregelen inzake gegevensbescherming door de exploitanten van dergelijke websites.

11. Doorgeven van uw persoonsgegevens aan gekoppelde bedrijven en derden

Binnen de Hettich bedrijvengroep krijgen alleen die bedrijven toegang tot uw gegevens, die deze nodig hebben om te kunnen voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen of waaraan wij op basis van gerechtvaardigde belangen persoonsgegevens mogen doorgeven.

Ook door ons gebruikte dienstverleners kunnen voor de genoemde doeleinden gegevens ontvangen. Dit zijn ondernemingen in de categorieën IT en telecommunicatie. Onze dienstverleners worden zorgvuldig door ons uitgekozen en regelmatig gecontroleerd. Zij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en strikt volgens onze instructies op basis van de overeenkomstige contracten inzake opdrachtverwerking.

Verder zijn er geen derden die toegang tot uw gegevens hebben. Wij zullen die vooral ook niet verkopen of voor andere doeleinden gebruiken. Alleen op verzoek van een bevoegde instantie en voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij deze gegevens aan de bevoegde officiële instantie overdragen.

12. Rechten van betrokkenen

Het actuele recht inzake gegevensbescherming geeft u ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke (zie boven punt  2) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uitgebreide rechten als betrokkene. Iedere betrokken persoon heeft het

 • recht van inzage voor de bij ons over hem opgeslagen gegevens;
 • recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • recht van bezwaar tegen verwerking (zie voor meer informatie hierover punt 14)
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit.

13. Intrekken van gegeven toestemming

U kunt de gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde herroepen. Dat geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die voordat de AVG van kracht is geworden, dus voor 25 mei 2018, aan ons werden gegeven. Houd er rekening mee dat uw bezwaar pas voor de toekomst geldt. Op gegevens die voor uw bezwaar werden verwerkt, is uw bezwaar niet van toepassing.

14. Informatie over uw recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens die op basis van art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van de behartiging van gerechtvaardigde belangen) plaatsvindt, wanneer daarvoor redenen zijn, die uit uw bijzondere situatie zijn ontstaan. Dat geldt ook voor een hierop gebaseerde profilering in de zin van art. 4 nr. 4 AVG.
Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

In specifieke gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Het bezwaar kan vormloos plaatsvinden met het begrip 'Bezwaar' onder vermelding van uw naam, adres en geboortedatum en zou gericht moeten worden aan:

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Vahrenkampstraße 12 – 16
D-32778 Kirchlengern
protection@de.hettich.com

Versie: April 2022

Top